Publisert

Frøya og Hitra kommuners signering av Trøndersk Matmanifest på DalPro

10. februar kl 10:00 signerte Frøya og Hitra kommuner Trøndersk Matmanifest på DalPro.

Matregionen Hitra og Frøya

Øyriket er en sterk matregion, ledende på matproduksjon fra havet, og betydningsfull landbruksproduksjon. Regionen har en stor andel prisvinnende lokalmatprodusenter som baserer produksjonen sin på et mangfold av råvarer. Ved å tilslutte seg det Trønderske Matmanifestet vil Hitra og Frøya kommuner ha et sterkt ønske om å jobbe for og med hele eller deler av punktene i Trøndersk Matmanifest.
Kommunene vil gjennom strategier og planer jobbe for å nå intensjonene i Trøndersk Matmanifest. Det interkommunale selskapet DalPro vil være et viktig verktøy for å nå målene i operasjonalisering av Matmanifestet. DalPro vil gjøre dette ved å lede og koordinere arbeidet for at Frøya og Hitra skal nå de 8 punktene i matmanifestet

Visjon: Frøya og Hitra – Regionen for matopplevelser

Signering av Trøndersk Matmanifest

Å signere Trøndersk Matmanifest innebærer at aktørene har et sterkt ønske for å jobbe etter de 8 intensjonene i manifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å signere sier du at du ønsker å bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.
Det er altså ikke bare festmaten som skal trekkes fram. Hverdagsmaten er like viktig, og i Trøndelag fins det gode råvarer som gir matglede på en helt vanlig tirsdag også.

De 8 løftene i matmanifestet er intensjonsbasert, og det er opp til hver enkelt aktør å finne ut av hvordan, og i hvor stort omfang, de følger opp.

  1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell
  2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse
  3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon
  4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen
  5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner
  6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn
  7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge
  8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning

Vi feirer 10 år med Trøndersk Matmanifest!

Som første region i verden fikk Trøndelag et eget matmanifest i 2011.

Disse skal signere Trøndersk Matmanifest 10.februar 2021
· Skaun kommune v/ordfører Gunn Iversen Stokke
· Ole Vig vgs
· Hitra kommune v/ ordfører Ole Haugen
· Frøya kommune v/ ordfører Kristin Furunes Strømskag
· Selbu kommune? – KRI følger opp
· Tydal kommune v/ ordfører Jens Arne Kvello
· Midtre Gauldal kommune v/ ordfører Sivert Moen
· Rindal kommune v/ ordfører Vibeke Langli
· Visit Namdalen v/ Bente Snildal

Les mer om Trøndersk Matmanifest: på Matriket midt