Behov for å styrke kompetansen til deres ansatte?

Gi dine ansatte bedriftsinterne kurs i norsk, data eller regning – uten kostnad!

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i et stadig tøffere arbeidsliv.

Kompetansenorge (tidligere VOX) har i flere år gitt økonomisk støtte til heving av basiskompetanse hos ansatte. Tusenvis av ansatte har fått anledning til å gå kurs på sin egen arbeidsplass gjennom offentlig støtte til virksomheten de jobber i.

Sammen med oss i DalPro kan du søke om midler til å gjennomføre kurs.
Vi tar ansvar for hele prosessen i samarbeid med dere. Vi tar hånd om alt fra søknadsarbeid og kartlegging av kompetanse hos de ansatte, gjennomføring av kurs fram til evaluering og rapportering etter endt kurs.

 

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter

 

Regning

 

Digitale ferdigheter

 

Hvorfor satse på kurs på arbeidsplassen

Her er noen eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha (utdrag fra en rapport utviklet av VOX):

  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
  • noen bedrifter knytter kursene til en nedgang i sykefravær

Deltakere bruker mer data, skriver og leser mer etter kurset enn de gjorde før. Andre endringer handler om økt selvtillit, mestringsfølelse og læringsmotivasjon. Mange deltakere opplever at de har blitt flinkere i jobben sin.
Virksomhetene som har arrangert opplæring trekker særlig fram effekter som bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke Kompetansepluss-midler for påfølgende år pleier å være rundt november-desember hvert år.


HITRA OG FRØYA

Vi har flere års erfaring med å holde Kompetansepluss kurs for bedrifter på Hitra og Frøya.