Lese, skrive og muntlige ferdigheter

Vi har i flere år hatt kursdeltakere som kommer fra mange ulike land og yrkesgrupper. Uansett hvilken faglig bakgrunn eller hvilke arbeidsoppgaver man har, kan man ha behov for å styrke sine ferdigheter i å lese, skrive og snakke norsk.

Før oppstart av kurs setter vi opp konkrete mål i samarbeid med dere som sikrer at hvert enkelt kurs blir av praktisk nytte for de ansatte og bedriften. Kursene skal være praksisnære og jobbrelaterte. Vi bestreber oss for å la kursene ha så lite preg som mulig av ”klasseromssituasjon”.

Vi vil hjelpe dere med å skreddersy et kursopplegg som vil tilgodese deltakernes kommunikasjonsbehov i deres arbeidshverdag. Vi tar utgangspunkt i læringsmålene fra Kompetansenorge.  Hvilket nivå deltakerne er på ved oppstart av kurs avklarer vi ved kartlegging før oppstart.

Vi prøver så langt det er mulig å bruke lærere som har arbeidserfaring fra målgruppen som skal ha undervisning. Dette vil heve kvalitet på "arbeidsrettet opplæring" da lærer vil ha god forståelse for deltagernes arbeidshverdag - utfordringer og fagkunnskap i arbeidsspråket.

På Frøya og Hitra er det mange arbeidsplasser med ansatte fra forskjellige land. Hvis dere er en av disse bedriftene så har dere sikkert ofte opplevd misforståelser – noen ganger kanskje ganske alvorlige.
Når det gjennomføres norskkurs på arbeidsplassen, opplever mange arbeidstakere at det blir færre misforståelser og bedre kommunikasjon med kunder og kollegaer. Hvilket betyr mer fornøyde kunder. Fremmedspråklige får en bedre forståelse for HMS.
I våre kurs har vi ikke bare fokus på språk som teknisk ferdighet, vi setter også fokus på toneleie, kroppsspråk og kulturforståelse. Hvis deltakerne ønsker det så legger vi inn litt ”dialekt”-øvelser. Dialekten på Frøya og Hitra er ikke alltid like enkel å forstå for de som ikke kommer herifra!