Grønn

Hovedgården til Dalpro AS ligger i Hammerstaddalen, men vi eier også et gårdsbruk på Øvre Volden og har leieavtale med flere nabogårder og andre gårder på Hitra for å dekke forbehovet til våre dyr. I gårdsdriften satser vi på hjorteoppdrett og villsauhold. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen 255 hjort.

Vi har også 70 villsauer. Råvarene til Dalpro Gårdsmat henter vi fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau i Hitra/Frøya-regionen. I tillegg driver vi med vedproduksjon for salg.

Vi driver også med sommervedlikehold i kommunesentrene Fillan og Sistranda.

Kontakt:
Avdelingsleder/jobbveileder Terje Stølan (tlf. 91665351), Jobbveileder Kristin Trorgersen (tlf. 97984899)