Grønn

Hovedgården til Dalpro AS ligger i Hammerstaddalen. I tillegg eier DalPro et lite gårdsbruk, Øvre Volden innerst i Barmfjorden. Vi leier areal på Fjellværøy som vi bruker til beite og noe forproduksjon. Vi baserer for det meste på innkjøp av for, men produsere noe selv.
Vi satser vi på hjorteoppdrett og villsauhold. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra. Her på hovedgården holder vi livdyra våre, for tiden 62 koller og 3 bukker. Dyrene vi slakter har vi gående på beite på andre lokaliteter som nevnt ovenfor. Høsten 2017 ligger det an til at vi slakter vel 50 hjort.
Vi har også per i dag 80 vinterfora villsauer. I tillegg til søyene og lamma har vi per i dag 5 værer gående på ei egen øy i Barmfjorden. De henter vi heim til parringstiden i november. Vi skal i 2017 slakte omtrent 130 lam ved vårt slakteri her i Hammerstaddalen.
Vi driver også med sommervedlikehold i kommunesentrene Fillan og Sistranda.
Eiendommen har også en jaktkvote på 10 dyr, fordelt på ulik alder og kjønn. Jakta selger vi ut til eksterne jegere.
Som en avslutning vil vi nevne vår fantastiske natur, med rike turmuligheter. Vi er med i Hitra kommunes kjentmannsprøvebok. Her finner dere kjentmannsposten ved Hauksjøen, en av Hitras mange naturperler. Tips: Ta med fiskestanga, fin ørret i vannene. Fiskekort kjøpes felles for hele Hitra på Kystmuseet i Fillan.

Kontakt:
Avdelingsleder/jobbveileder Janne Sirivik (tlf. 91665347), jobbveileder Kristin Torgersen (tlf. 97984899), jobbveileder Erling Andre Ødegård (tlf. 91665351), Jobbveileder Ann-Christin Hellemsvik (tlf. 91665353).