Ledige stillinger

Håndverker og kremmer innen kjøttfaget

 

DalPro Gårdsmat søker håndverker innen kjøttfaget til å foredle øyrikets unike råvarer av hjort og villsau. DalPro AS ønsker å befeste sin posisjon som landets mestvinnende lokalmatprodusent og søker derfor en som «brenner» for faget sitt, og vil være med på å videreutvikle våre produkter.

DalPro Gårdsmat er tidligere vinner av NM for kjøttprodukter, flere ganger vinner av det norske måltid, samt en rekke andre utmerkelser. Avdeling DalPro Gårdsmat har eget slakteri for videreforedling av hjort og villsau. DalPro har egen avdeling for oppdrett av hjort, samt villsauhold.

 

Krav/ønsker:

– Glad i mennesker og opptatt av at alle skal oppleve stolthet, mestring og utvikling
– Fagbrev innen kjøttfaget, slakter, kjøttskjærer eller pølsemaker, eller relevant erfaring
er ønskelig
– Fortrolig med bruk av IKT og erfaring med salg en fordel, men ingen betingelse
– Positiv til utfordringer, og lyst til være med å videreutvikle en spennende bedrift
– Mulighet for å utvikle nye produkter og konsepter
– Være en viktig brikke i salg og markedsføring av våre produkter, (har du
«kremmerånd», er det en fordel)
– Knytte og videreutvikle gode relasjoner til våre samarbeidspartnere og kunder
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås hos:

Avdelingsleder Sverre Johansen, mobil: 958 06 326.

Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes: post@dalpro.no

Om DalPro AS
Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette
er mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse.
DalPro AS er en vekstbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommuner. Vi har ca 45 deltakere og 20 ordinært ansatte. I tillegg til dette har vi 20 deltakere på veien til arbeid og 200 personer på Kompetansepluss-opplæring. Hovedavdelingen ligger i Hammerstaddalen på Hitra. Her har vi spennende arenaer for deltakerne med gård med hjorteoppdrett, villsauhold og vedproduksjon, gårdsmat, sommervedlikehold og småindustri. I tillegg tilbys også arbeid/arbeidsutprøving ved kontor (merkantilt arbeid) og kantine. På Siholmen på Frøya har vi eget vaskeri godt tilpasset hver deltaker. DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet. Vi han også tilby en rekke produkter av høy kvalitet som våre deltakere har vært med å produsere sammen våre ordinært ansatte.