Om DalPro

Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette
er mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse.

DalPro AS er en vekstbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommuner. Vi har ca 45 deltakere og 20 ordinært ansatte. I tillegg til dette har vi 20 deltakere pr jobbklubb og 160 personer på Kompetansepluss-opplæring . Hovedavdelingen ligger i Hammerstaddalen på Hitra. Her har vi spennende arenaer for deltakerne med gård med hjorteoppdrett, villsauhold og vedproduksjon, gårdsmat, sommervedlikehold og småindustri. I tillegg tilbys også arbeid/arbeidsutprøving ved kontor (merkantilt arbeid) og kantine. På Siholmen på Frøya har vi eget vaskeri godt tilpasset hver deltaker. DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet. Vi han også tilby en rekke produkter av høy kvalitet som våre deltakere har vært med å produsere sammen våre ordinært ansatte.

Sammen med NAV tilbyr vi ulik rehabilitering: Varig tilrettelagt arbeid(VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT). For Hitra kommune har vi et eget tilbud for hjemmeboende demente og et aktivitetstilbud knyttet tett opp mot småindustri. For staten har vi et Kompetanse-tilbud der vi underviser i norsk for voksne fremmedspråklige arbeidere fra blant annet Salmar, Bewi, Frøya kommune og Hitra kommune.

Vi har i vårt konsept overfor våre deltakere lagt vekt på fysisk trening og riktig kosthold. Vi har eget trimrom og fantastiske turområder. Vi har også ulike programmer vi kjører for å hjelpe våre deltakere til vekst og til økt livskvalitet.