Trivselstilltaket

Trivselstilbud for hjemmeboende demente

Vi har et flott aktivitetstilbud beregnet på hjemmeboende demente og personer som ensomme.

Vår avtalepart er Hitra kommune, dette tilbudet gis for opptil 6 personer ved vårt våningshus. Også her tar vi utgangspunkt i DalPro sine eiendommer, og utformes slik at deltakere opplever tilbudet som meningsfullt. Det tilrettelegges så langt som mulig etter individuelle ønsker og behov.

Hensikt
Bidra til en meningsfylt hverdag.
Sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.
Vedlikeholde dagliglivets funksjoner.
Påvirke følelsesmessige og adferdsmessige endringer i demensforløpet.
Avlaste pårørende.

Gir
Opplevelse av trygghet og trivsel.
Glede over å være i en sosial sammenheng.
Opplevelse av å være til nytte.
Opplevelse av å mestre.

Aktivitetene vil være enkle og velkjente. «Huske med hendene», følge vær, årstider, interesser, og ikke minst dagsform. Vi lager også mat sammen. Viktig er nærhet til natur, dyr og planter og mulighet til å være med delvis i ulike produksjoner og aktiviteter som vi har fra før på DalPro AS.

Skyss ordnes i regi av Hitra kommune. (taxi)Våningshuset

Aktivitetstilbudet er på tirsdager og torsdager kl 10.00 – 14.00.
Egenandelen er på 70 kr pr. dag.