Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Les mer

Aktivitetskalender :

Aktivitet/kurs  Dato Sted
 G11 og Traverskran G4  Mandag 2 – 5. desember kl. 08.00-16.00 Nordfrøyveien 445
 G20 Fastmontert hydraulisk kran  Mandag 2 – 5. desember kl. 08.00-16.00 Nordfrøyveien 445
 Truckførerkurs FULLT  Mandag 9. desember, 4 dager kl. 08.00-16.00 DalPro, Hitra
 Truckførerkurs  Mandag 13. januar, 4 dager kl. 08:00 – 16:00 DalPro, Hitra