Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Les mer

 

Aktivitetskalender :

Kurs  Dato Sted
Språkkurs nivå A2 Informasjon og påmelding Mandag 4.mars Frøya