Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Les mer

Aktivitetskalender :

Aktivitet/kurs  Dato Sted
Grunnleggende opplæring i Microsoft TEAMS Påmelding  Torsdag 26. mars kl 10:00 Nettkurs
 Grunnleggende opplæring i Microsoft TEAMS Påmelding  Torsdag 2. april kl 10:00 Nettkurs