Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Les mer

Aktivitetskalender :

Aktivitet/kurs  Dato Sted
Voksenopplæring A1 – A2 informasjon og påmelding  02.09.19  Nordfrøyveien 445
Voksenopplæring B1 – B2 informasjon og påmelding  18.09.19  Nordfrøyveien 445