DalPro hjelper deg å nå målet ditt

Når man opplever å ha en samfunnsnyttig deltagelse i samfunnet gjør det noe med en som menneske. Ved å kjenne på mestring og deltagelse øker selvbildet og det har mange positive ringvirkninger i personens liv, blant annet i form av økt livsglede, bedre helse og bedre økonomi.

 

Gårdsbutikk

Her finner du en rekke leverandører av kortreist kystmat – både fra den grønne og den blå åker.

Ureist mat!  Fra DalPro Gårdsmat får du produkter av  hjort og villsau. Dyra er slaktet på DalPro og behandlet på riktig måte for at kjøttet skal ha den aller beste kvalitet.  Vi har også nettbutikk.

Jobb og oppfølging

I DalPro legger vi til rette for vekst og utvikling av iboende potensiale slik at alle får brukt sin kompetanse og styrke på den arenaen som er riktig for seg.

På bestilling fra NAV leverer vi de arbeidsrettede tiltakene VTAog AFT.

Gjennom lærekandidatordningen tilbyr DalPro opplæringskontrakt som gir deg  mulighet  til å tilegne deg formell kompetanse i et fag.

DalPro leverer arbeidsrettede aktivitetsplasser på bestilling fra kommunene.

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for bedrifter og privatpersoner.

Det er norskopplæring, kurs i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter), datakurs og industrikurs i samarbeid med kursleverandøren Trollheim AS.

Språkopplæring

Bedrifter på Hitra og Frøya har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. DalPro arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Kompetansepluss kurs. Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsspråk er et prioritert område.

VTA - varig tilrettelagt arbeid

Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe? Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Aktiviteter / kalender

Førstehjelpskurs HLR (4 timer)

Fredag 19. februar kl 10:00

Norskkurs nivå A1-A2

Ny dato kommer kl 17:00, uke 3 – 9, Nordfrøyveien 445, Sistranda.

Norskkurs nivå B1-B2

Torsdag 10. mars kl 17:00, uke 10 – 17, Nordfrøyveien 445, Sistranda.

Norskkurs nivå A1-A2

Torsdag 2. september kl 17:00, uke 35 – 41, Nordfrøyveien 445, Sistranda.

Norskkurs nivå B1-B2

Torsdag 21. oktober kl 17:00, uke 42 – 48, Nordfrøyveien 445, Sistranda.

Aktuelt

ISO sertifisering

Hurra for Dalpro ✨

Vi er nylig re-sertifisert i ISO 9001, verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Dette er et kvalitetsstempel vi er veldig stolt av.

Trøndersk Matfestival 2021

DalPro koordinerer fellesstanden for Hitra og Frøya under Trøndersk Matfestival i Trondheim 29.  - 31.juli og aktivitetene og markedet på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. - 7. august.

Frøya og Hitra kommuners signering av Trøndersk Matmanifest på DalPro

10. februar kl 10:00 signerte Frøya og Hitra kommuner Trøndersk Matmanifest på DalPro.