Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Les mer

Ledige stillinger

Aktivitetskalender :

Aktivitet/kurs  Dato Sted
Hjorteforing Mer info Tirsdag 16. april kl 11:00 DalPro Hitra, Hammerstaddalen

https://www.facebook.com/events/387817618702960/