Viltmottak 2018

Vårt slakteri tar imot hjort i perioden 1. sept til 16.nov.

Priser og betingelser

 

Aktivitetskalender :

Kurs  Dato Sted
Varmearbeider uke 39 påmelding.  24. sept DalPro Hitra
Truckførerkurs uke 39 påmelding  25-28. sept DalPro Hitra
G20 Fastmontert hydraulisk kran uke 45 påmelding  5-8. nov DalPro Hitra
G11 og Traverskran G4  (4 dager) uke 45 påmelding  5-8. nov DalPro Hitra
Truckførerkurs uke 46 påmelding 12-16. nov DalPro Hitra
Varmearbeider uke 48 påmelding  26. nov DalPro Hitra
Personløfterkurs uke 48 påmelding  27. nov DalPro Hitra