DalPro hjelper deg å nå målet ditt

Når man opplever å ha en samfunnsnyttig deltagelse i samfunnet gjør det noe med en som menneske. Ved å kjenne på mestring og deltagelse øker selvbildet og det har mange positive ringvirkninger i personens liv, blant annet i form av økt livsglede, bedre helse og bedre økonomi.

 

Gårdsbutikk

Her finner du en rekke leverandører av kortreist kystmat – både fra den grønne og den blå åker.

Åpningstider:  Onsdag- torsdag 10 - 15, fredag 10 - 18 og lørdag 10 -15

Åpningstider sommer  2022
alle dager fra 10-15 (fredag kl 18), fra uke 26 til og med 32.

Hjorteforing  kl 11:00 hver dag uke 26 -32

Ureist mat!  Fra DalPro Gårdsmat får du produkter av  hjort og villsau. Dyra er slaktet på DalPro og behandlet på riktig måte for at kjøttet skal ha den aller beste kvalitet.  Vi har også nettbutikk.

 

Jobb og oppfølging

I DalPro legger vi til rette for vekst og utvikling av iboende potensiale slik at alle får brukt sin kompetanse og styrke på den arenaen som er riktig for seg.

På bestilling fra NAV leverer vi de arbeidsrettede tiltakene VTAog AFT.

Gjennom lærekandidatordningen tilbyr DalPro opplæringskontrakt som gir deg  mulighet  til å tilegne deg formell kompetanse i et fag.

DalPro leverer arbeidsrettede aktivitetsplasser på bestilling fra kommunene.

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for bedrifter og privatpersoner.

Det er norskopplæring, kurs i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter), datakurs og industrikurs i samarbeid med kursleverandøren Trollheim AS.

Språkopplæring

Bedrifter på Hitra og Frøya har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. DalPro arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Kompetansepluss kurs. Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsspråk er et prioritert område.

VTA - varig tilrettelagt arbeid

Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe? Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Aktiviteter / kalender

Matfestival på DalPro

Trøndersk Matfestival på DalPro 13.-14. august, lørdag 10 – 18 og søndag 10 - 15.

Aktiviteter på DalPro under matfestivalen:
• Hjorteforing hver dag kl 11:00, gårdsbesøk og tursti
• Konsert lørdag kl 15:00 i Øyværingens mathjørne.

Truckførerkurs uke 34

Oppstart Mandag 22. aug kl. 08:00-16:00
(4 dager pluss noe kjøring på kveld)

Aktuelt

Matfestival på DalPro

Trøndersk Matfestival på DalPro 13.-14. august, lørdag 10 – 18 og søndag 10 – 15.

Sommer på DalPro 

Åpningstider sommer  2022
alle dager fra 10-15 (fredag kl 18), fra uke 26 til og med 32.

Hjorteforing 
kl 11:00 hver dag uke 26 -32

Ønsker du opplæring i norsk eller data for dine ansatte?

 Virksomheter, frivillige organisasjoner og bemanningsbyråer kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Søknadene må sendes inn sammen med en tilbyder av slike kurs og DalPro er en godkjent tilbyder. Søknadsfrist 9. des.