Voksenopplæring – Norskopplæring

I samarbeid med voksenopplæringen Frøya kommune tilbyr DalPro AS norskopplæring i vårt verdi og -kompetansesenter i Nordfrøyveien 445, på Frøya.

Neste kurs:

Språkkurs nivå  A2 :
Oppstart Mandag 4. mars 2019. Kurset vil gå mandager 16:00 – 19:00
Mer informasjon første kursdag.

 

Kurset går over 50 timer.
Kursene avvikles på kveldstid/ eller etter avtale med lærer.

Det må minimum være 15 elever for at kurset skal bli gjennomført og maksimum 20 elever per gruppe.

 

Elevene må betale en egenandel på 4000,-

Det deles ut kursbevis etter kurset, forutsatt minst 50 % oppmøte.

Første kursdag vil det gjennomføres en test for å finne elevenes nivå. På denne måten vil kurset bli tilpasset riktig nivå. Vi følger Europarådets nivåskala for språk og vil prøve å sette sammen grupper som er mest mulig på samme nivå.

Hva er Nivå A1-A2-B1-B2?

 

Kursene er i utgangspunktet ment for ment for fremmedarbeidere og andre fremmedspråklige bosatt på Frøya. Det vil også være mulig for de som er bosatt på Hitra hvis det er ledig plass.

Påmelding