DalPro Kurs

Hvorfor satse på kurs på arbeidsplassen:

  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
  • noen bedrifter knytter kursene til en nedgang i sykefravær

 

Språkopplæring

Bedrifter på Hitra og Frøya har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. DalPro arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Datakurs

Vi tilbyr forskjellige datakurs for bedrifter og privatpersoner.  Vi tilbyr også kurs i digital veiledning for deg som gir opplæring i, eller tilbyr hjelp i digitale ferdigheter.

Kompetansepluss

DalPro er godkjent tilbyder av kompetanseplusskurs. Dette er en tilskuddsordning hvor bedrifter i samarbeid med DalPro kan søke om midler for å få kurs. Innholdet i kursene er innenfor følgende emner:

Vi skreddersyr et kurs som tilfredsstiller behovene for akkurat deres bedrift. 

Industrikurs

DalPro tilbyr i samarbeid med Trollheim AS en rekke sertifiserte og dokumenterte industrikurs. Kursinstruktørene er sertifiserte og profesjonelle, og til enhver tid oppdaterte på gjeldende lovverk.

Industrikursene avholdes i DalPro’s kurslokaler på Hitra og Frøya. Vi har også mulighet til å tilby bedriftsinterne kurs, slik at opplæringen skjer i din bedrift.

Norskkurs

Vi tilbyr 50 timer norskurs på nivåene A1-A2 og B1-B2 gjennom hele året.

Kursoversikt

Nettkunnskap.no

www.nettkunnskap.no er et nettsted for opplæring av voksne i grunnleggende digitale ferdigheter. Nettsiden inneholder nettkurs som gir opplæring i internett enkelt fortalt og kritisk tenkning.

Nettkunnskap.no er utviklet og laget av DalPro. På oppdrag fra Kompetanse Norge.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Nelson Mandela (1918 -2014)