Språkopplæring

Bedrifter på Hitra og Frøya har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. DalPro arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Når vi arbeider med norskopplæring for ansatte i bedrifter, legger vi stor vekt på begrepet "arbeidsspråk" – det betyr at vi tilrettelegger opplæringens slik at de ansatte kjenner seg igjen i den norsken de bruker på arbeidsplassen.

Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for bedriften og den ansatte.  Når det gjennomføres norskkurs på arbeidsplassen, opplever mange arbeidstakere at det blir færre misforståelser og bedre kommunikasjon med kunder og kollegaer.

Vi prøver så langt det er mulig å bruke lærere som har arbeidserfaring fra målgruppen som skal ha undervisning. Dette vil heve kvalitet på «arbeidsrettet opplæring» da lærer vil ha god forståelse for deltagernes arbeidshverdag – utfordringer og fagkunnskap i arbeidsspråket.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Kompetansepluss kurs. Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsspråk er et prioritert område.