VTA

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak fra NAV for personer med uførepensjon som likevel vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidslivet.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen slakteri og lokalmatproduksjon, salg, vaskeri, logistikk, sjåfør, dyrehold og vedlikehold av uteområder. VTA kan også være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Dalpro samarbeider med bedrifter i mange bransjer og åpner muligheter for arbeidstilhørighet i ordinært arbeidsliv. Du kan få permisjon fra Dalpro i 6 måneder pr år for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

Høres dette spennende ut må du ta kontakt med NAV for å søke. Som VTA blir du ansatt i DalPro og vi betaler deg oppmuntringslønn etter faste satser.

Du er velkommen til å avtale et besøk hos oss hvis du ønsker.