VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

VTA er et tilbud for deg som har uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til.

Vi kan tilrettelegge en jobb for deg, slik at også du kan være en del av et arbeidsmiljø, og få bruke dine arbeidsevner. Du beholder trygden din, og får oppmuntringspenger av oss i tillegg, som nå utgjør kr. 31,- pr. time.

Vi har 18 plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid, som kan disponeres av personer bosatt i Hitra og Frøya.

Hvordan søker du om plass?

Hvis du ønsker en slik arbeidsplass, ta kontakt med NAV, som henviser deg til oss.

Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

Hvis du synes tiltaket virker spennende kan du sammen med NAV søke om plass. Du blir ansatt i henhold til arbeidsmiljølovens regler med en prøvetid på 6 mnd.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en opplæringsplan slik at du blir kvalifisert til å jobbe i en av våre avdelinger.