Vekstbedrift

Hva er en vekstbedrift?

Vekstbedriftene er til for de som trenger jobb, eller som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet.

Noen trenger en tilrettelagt arbeidsplass med trygge, kompetente veiledere rundt seg. Andre har gått på en smell eller har utfordringer som gjør at de trenger arbeidspraksis eller bistand for å komme ut i jobb. Veilederne i Vekstbedriftene er eksperter på å se ressursene i hver enkelt og finne et jobbtilbud for alle.

Rundt 9.000 mennesker har en tilrettelagt arbeidsplass i en vekst- eller attføringsbedrift. I tillegg er mange tusen innom hvert år for å få praksis eller hjelp til å skaffe seg jobb. Til sammen skaper ASVLs medlemsbedrifter verdier for over 1,3 milliarder hvert år. Bedriftene er eid av samfunnet, og verdiene som skapes, pløyes tilbake til bedriften for å gi et enda bedre tilbud til gruppene som bedriftene er til for.

Bedriftene er en del av det lokale næringslivet, og samarbeider med andre bedrifter for å skaffe jobb og praksisplasser til folk som trenger det. Samarbeidet er godt, og vi opplever at mange bedrifter er villige til å satse på folk som har bulkete CV-er eller behov for tilrettelegging.

Når personer kommer i jobb ved hjelp av en Vekstbedrift, får både personen og bedriften ofte oppfølging fra veiledere i Vekstbedriften. Vi ønsker å sikre at den det gjelder trives på jobb, og vi ønsker at bedriften som satser på en person med en bulkete fortid eller tilretteleggingsbehov, skal ha noen å spørre hvis de lurer på noe.