Skjemaer

Vi er klar for å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet. Vi hjelper deg med å få frem dine beste egenskaper. Sammen finner vi den beste løsningen for deg og din fremtidige arbeidsgiver.

Nedenfor finner du forskjellige skjemaer. De ligger i to utgaver .dox og .pdf dokument. Har du ikke WORD kan du laste ned pdf versjonen.

Forberedelse til oppstartsamtale

Før du møter til første samtale med din veileder er det en fordel om du reflekterer rundt din egen situasjon akkurat nå. Til dette har vi et skjema du kan laste ned og fylle ut:

FORBEREDELSE-TIL-OPPSTARTSAMTALE (WORD dokument)
FORBEREDELSE TIL OPPSTARTSAMTALE (pdf)

 

Vedlegg til sluttrapport

Når du er ferdig i et tiltak skriver vi en sluttrapport som sendes til NAV. I den forbindelsen er det viktig for oss at du får en mulighet for å fortelle oss om din opplevelse av å være i tiltak hos DalPro.
vedlegg-til-sluttrapport (WORD dokument)
vedlegg-til-sluttrapport (pdf)

 

Henvendelse om klage

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og tar alle henvendelser seriøst. Er det noe du er misfornøyd med kan du sende oss en tilbakemelding.


KLAGESKJEMA (pdf)
KLAGESKJEMA (WORD dokument)