Vil du bli lærekandidat?

Jobb = Skole

Lærekandidatordningen passer for deg som:

 • har særskilte behov
 • har rett til videregående utdanning
 • er under 25 år
 • har manglende norskkunnskaper og har bodd kort tid i landet (mindre enn 6 år)
 • får mer ut av praktisk opplæring enn teori
 • trenger spesielt tilrettelagt opplæring

Lærekandidatordningen gir deg:

 • mestring
 • kompetansebevis innenfor et fag du velger
 • individuell tilrettelegging
 • tett oppfølging
 • mulighet til å ta to eller flere år av din videregående utdanning i bedrift
 • et arbeidsmiljø og arbeidspraksis

For å bli lærekandidat må du ta kontakt med skolen din, eller direkte hos Dalpro.