Til jegere i Frøya, Hitra og Snillfjord

 

Takk til alle dere som leverer hjort til oss. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder på våre velsmakende hjorteprodukter, og etterspørselen etter viltkjøtt av høy kvalitet er stadig økende.
DalPro har over flere jaktsesonger fått inn mer villhjort enn tidligere. DalPro kan derfor videreføre prisnivået vi la oss på i 2018. Prisene for 2019 er:

Pris 2019:

Slaktevekt under 50 kg: kr 80,- og over 50 kg: kr 85,-

Vi ønsker dere alle velkommen til å levere hjort hos oss. DalPro AS vil ta imot hjort i perioden 1. september til og med   14. november  23. okt kl 12:00 (På grunn av veldig mye leveringer må vi avslutte mottaket tidligere enn vanlig).

Vi anbefaler alle jegere som skal levere slakt til oss å følge mattilsynets råd om å benytte seg av miljøvennlig, blyfri ammunisjon så fremt det er mulig. Bruk av blyfrie prosjektiler fjerner faren for bly i viltkjøtt, og for de fleste kalibre finns det i dag fullgode blyfrie alternativer. Dersom man må bruke blyholdig ammunisjon, bør man som et minstekrav velge prosjektiler som fragmenterer lite (homogene eller loddede kuler) når de treffer dyret.
Vi er overbevist om at dette vil være med på å heve omdømmet både for jegerstanden generelt og DalPro Gårdsmat sine produkter spesielt. Vi tror også at dette kan føre til økt salg og enda bedre priser både for oss og for dere.
Mer informasjon om blyfri ammunisjon til storviltjakt finns både på hjemmesidene til NJFF, mattilsynet og i diverse jaktmagasin.

Angående CWD/Skrantesyke:
Også i 2019 skal det i tilfeldig utvalgte kommuner testes for skrantesjuke på hjort og elg i jakta. Hitra Kommune en av disse utvalgte kommunene. Vi henviser til kommunens informasjon angående rutiner for prøvetakningen, og henstiller alle jegere til å følge gjeldende retningslinjer (se bl.a. kommunens hjemmesider). Prøvene skal tas så snart som mulig etter at dyret er felt og strekkodenummeret på merkelappen leveres til DalPro sammen med slaktet.
Det er jegerens ansvar å levere prøvetaking av CWD til Veterinærinstituttet for analyse etter gjeldende retningslinjer.

Kontaktperson i forbindelse med levering av slakt er Sverre Johansen (tlf: 95 80 63 26).

Skitt jakt!

Med vennlig hilsen
DalPro AS
Sverre Johansen Ole-Morten Sørvig
Avdelingsleder Daglig leder
Tilleggsinformasjon om levering av villhjort til DalPro for 2019

Dalpro kjøper slakt og utfører leieslakting:
• Kontaktperson: Sverre Johansen
• Slakteriet har åpent mandag-fredag kl 08.00 – 15.30
• Telefon: 95 80 63 26
Hva kan DalPro tilby:
• Dalpro kjøper slakt av god kvalitet til gjeldene priser.
• DalPro slakter, skjærer ned og pakker slakt for retur til oppdragsgiver.
• Oppgjør pr 30 dager for faktisk innveid og godkjent slakt. Oppgjør skjer på grunnlag av vekt etter at skrotten er renskåret for skuddskader, urenheter og fett. Hjortefett er ikke egnet for videre bearbeiding.
• Det blir trukket kr 155 pr skrott i avgift til Mattilsynet, også for de med godkjent feltkontrollør.
Leveringsbetingelser:
• De som har avtale, skal ringe og avtale tidspunkt for levering på forhånd.
• De som ikke har inngått skriftlig avtale, skal ha bekreftelse pr telefon før levering.
• Viltet skal transporteres skånsomt og tildekket til DalPros mottak.
• Vilt skal leveres så snart som mulig og senest samme dag som det er skutt.
• Vomskutt og dårlig behandlet/transportert vilt vil bli avvist.
• Vilt skal leveres med skinn, hode og klauver, uten vom og endetarm.
• Leverandør tar hodet i retur ved levering.
• Hjerte, lunger, lever, milt og nyrer skal legges fram for kontroll. Nyrer bør være i organisk forbindelse med slaktet.
• Vilt eller deler av vilt som kasseres av veterinær etter at det er tatt inn i anlegget, vil gå til destruksjon. Leverandør faktureres i slike tilfeller for medgått tid til flåing og kontroll, samt avgift for levering av kjøtt for destruksjon.
• Hvert vilt skal ha samsvarende merking for skrott og innmat.
• Ved ph-verdi over 5,8 tilbys jaktlaget å ta viltet tilbake mot at det betales for slakt-ingen. Høy ph-verdi kommer av stress hos dyret og hindrer modningsprosessen i kjøttet.
• Gjeldende rutiner i forhold til CWD/skrantesyke skal følges. Prøver skal tas så snart som mulig etter at dyret er felt og medbringes til Dalpro sammen med slaktet (gjelder alle voksne dyr >2 år). Dalpro sender så inn prøvene til veterinærinstituttet for analyse.
Priser 2019:

Kjøp av slakt (priser inkl. mva):
• Hjort: a) under 50 kg: kr 80,- b) over 50 kg: kr 85,-
• Ved kjøp av slakt tar Dalpro kostnadene både for slakting og flåing.

Ved leiearbeider (priser eks. mva):
• Mottak og lagring: Slakting, flåing: kr 350 for kalv og kr 600 for voksent dyr,
• Deling:
– Rådyr kr 250,- pr slakt.
– Hjort og elg:
A. Luksus deling: kr 25,- pr kg slaktevekt
Slaktet deles i indrefilet, ytrefilet, flatbiff, steik m/ nett, grytekjøtt, kvernet kjøtt. Alt unntatt kvernet kjøtt vakuumpakkes og merkes. Kjøttet leveres i esker, tillegg kr 15 pr. eske. eks. mva. Annet avtales i hvert enkelt tilfelle.
B. Vanlig deling: kr 18,- pr kg slaktevekt
Slaktet deles inn i indrefilet, ytrefilet, flatbiff, steik m/nett, grytekjøtt og
kvernet kjøtt. Kjøttet leveres i esker, tillegg kr 15 pr eske. Annet avtales i
hvert enkelt tilfelle. (f. eks vakuumpakking/merking av fileter og biffer)
– Ved alle delinger kommer kostnad for emballasje i tillegg.

Krav til kvalitet:
• Hjort leveres med skinnet på, utvommet og godt avblødd.
• Med dyret følger det milt, nyrer, lever, lunger og hjerte. Ved levering innen 5 timer etter felling, kan disse ligge i brysthulen, men med åpnet mellomgulv.
• Hjort klassifiseres i klasse A, B, C og D. Vi kjøper i utgangspunktet kun A-slakt som er fine dyr og som har fått riktig behandling fra skog til anlegg. Hanndyr i langt framskreden brunst regner vi har B-kvalitet, men er også aktuelt å kjøpe, men kan i særlige tilfeller bli utsatt for kvalitetstrekk.
• Jaktlag med godkjent Feltkontrollør leverer slakt med egenerklæring og trenger ikke å levere røde organer og hode (se klassifisering).

Klassifisering av slakt:
A) Rene fine slakt av prima kvalitet.
B) Slakt som er tilgriset. (lyng, gras eller lignende)
C) Slakt som har skuddsår som ikke er rengjort/har flere stygge skuddsår i vitale kjøttpartier.
• Dette er slakt som man må påregne vesentlige trekk på grunn av stygge skuddsår g/eller urenheter.
• C- slakt kan bli avvist av oss ved mottak eller av Mattilsynet ved kontroll.
• Tilleggspris på kr 4,-/kg for skjæring. Slakt som er klassifisert som C- slakt må henges til side og skjæres for seg selv ved dagens slutt. Dette gjøres da på kundens eget ansvar i forhold til kvalitet på sluttproduktet. Hvis vomsaft har gått i blod eller muskulatur, gir dette mulighet for lukt og smak på kjøttet.
D) Slakt som har vomskade, har hengt for lenge i høy temperatur, er tilgriset, har stygge skuddsår som ikke er rengjort, har surt blod, har pH over 5,8.
• D- slakt blir kassert av Mattilsynet og kan ikke leveres tilbake.