Karriereveiledning

Karriereveiledning er særlig viktig for mennesker i overgangsfaser. Slike overgangsfaser kan være starten på en ny utdanning eller bytte av jobb eller arbeidsoppgaver.

VOKS tilbyr profesjonell karriereveiledning, som bidrar til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv.

Vi tilbyr individuell karriereveiledning med personlig veiledning for enkeltindivider, og karriereveiledning som prosessuelt verktøy i grupper i bedrifter og organisasjoner.