Varme arbeider uke 39

Mandag 24. september kl. 08:00-16:00
Kurssted: DalPro AS
Hammerstadveien 1
7250 Hitra

Påmelding:

Vi tar forbehold om nok påmeldinger for å gjennomføre kursene.
For mer informasjon eller spørsmål; post@dalpro.no