Vil du delta på Trøndersk Matfestival sammen med matprodusentene fra Frøya og Hitra?

DalPro koordinerer fellesstanden for Hitra og Frøya under Trøndersk Matfestival i Trondheim 29.  - 31.juli og aktivitetene og markedet på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. - 7. august.

Søknadsfrist er 30. mars 2021.

 

Trøndersk Matfestival i Trondheim

29. - 31. juli

 

Trøndersk Matfestival - et sted nær deg

5. - 7. august

 

Bryggerifestivalen i Trondheim

29. - 31. juli

 

Trøndersk Matfestival 2020 - Hitra-Frøya

Et sted nær deg i år også! 

Vi hadde noen flotte dager på Hitra og Frøya under en nye varianten av Matfestivalen på et sted nær deg i 2020. Vi hadde en kalender med mange aktiviteter! Mange av matprodusentene, restaurantene og bryggeriene var med.  Tilbakemeldingene var at dette må vi gjøre igjen og vi planlegger for at dette skal bli et fast arrangement på Hitra og Frøya.

5.-7. august inviterer Oi! sammen med kommunen Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg
Oi! viderefører satsinga fra 2020. Lokal mat og drikke produsenter og servering inviterer hjem der mat- og drikkeproduksjon foregår. Noen vil åpne døra og ha sitt salg og aktivitet på gården/hos din bedrift, noen vil også samle seg rundt et marked, ha aktiviteter og arrangement lokalt i din region eller kommune. Denne helga skal vi i fellesskap invitere matpublikumet til å ta turen ut i Trøndelag hvor matproduksjonen foregår. Verdt en reise i hele Matriket Midt med de aktiviteter, møtepunkt, mulige marked og rundreiser som skapes. (fra matriketmidt.no)

Aktiviteter / kalender

Informasjonsmøte om Trøndersk Matfestival fredag 19.februar kl 10:00 på teams (påmelding: sandra@dalpro.no)

Gled deg til et spennende festivalprogram!