Tilrettelagt arbeidsplass

Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe?

Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg. I VTA får du arbeidsoppgaver som er tilpasset deg og dine behov. DalPro tilbyr tiltaket VTA i Hitra, Frøya og Snillfjord. Arbeidsoppgavene kan være i DalPro sine avdelinger som består av vaskeri, gårdsmat hvor det produseres varer fra egen gårdsdrift og en gårdsavdeling med blant annet oppdrett av hjort. I tillegg er det mulig å ha sin arbeidsplass hos andre arbeidsgivere som har oppgaver som passer deg bedre og som det kan inngås avtale med.

Innsøking skjer via NAV, så hvis dette virker interessant ta kontakt med ditt NAV – kontor.

DalPro kan også være en samarbeidspartner til bedrifter som ønsker å gi noen en sjanse i arbeidslivet. Som arbeidsgiver får du en som ønsker å bidra i arbeidslivet med sine ressurser, og DalPro kan bistå med oppfølging.

I tillegg til uførestønaden din får du en bonuslønn som varierer litt fra plass til plass. Dette får du vite mer om i løpet av innsøkningsprosessen.