Personløfterkurs uke 11

Mandag 9. mars kl 08:00 – 16:00

Kurssted: DalPro AS
Hammerstadveien 1
7250 Hitra

Det serveres lunsj på kurset.

Påmelding:

Vi tar forbehold om nok påmeldinger for å gjennomføre kursene.
For mer informasjon eller spørsmål; Anders Sæterøy anders.saeteroy@trollheim.no / 907 22 155