Påmelding norskopplæring

Kursene er i utgangspunktet ment for ment for fremmedarbeidere og andre fremmedspråklige bosatt på Frøya. Det vil også være mulig for de som er bosatt på Hitra hvis det er ledig plass.

Voksenopplæring B1 – B2

Oppstart: Onsdag 18. september med faste kursdager mandag og onsdag kl. 17-20.

Voksenopplæring A1 – A2

Oppstart: Mandag 2. september  16:00 – 19:00. Med faste kursdager mandager og noen onsdager (avtales nærmere med lærer).

Lærebok: Informasjon om denne blir gitt første kursdag.

Egenandel: 4000,-
Betalingsinformasjon:
Kontonummer: 4312 13 95321
Betalingen merkes med fødselsdato og navn. Det vil også være mulig å betale med kort.

Påmelding: