Omstilling og nedbemanning

I omstillings og nedbemanningsprosseser har vi en unik kompetanse med å arbeide med mennesker i vanskelige situasjoner. 

Nedbemanning og oppsigelser er noe av det vanskeligste og mest sårbare en virksomhet og leder står overfor. Feil håndtering av slike prosesser kan påvirke virksomheten negativt i lang tid! Det er derfor helt avgjørende for bedriftens fremtid at nedbemanninger håndteres målrettet, profesjonelt og menneskelig.