Jobbsøkerkurs

Målet med jobbklubben er å bidra til at deltakerne skaffer seg jobb. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å bli selvstendige, aktive jobbsøkere.

På jobbklubb vil du få veiledning til å se egen kompetanse og hvordan du skal markedsføre kompetansen din overfor arbeidsgivere. Du vil få opplæring i å utforme CV og søknader til aktuelle jobber på bakgrunn av stillingsanalyser. I tillegg vil du få intervjutrening og opplæring i hvordan du kan bruke nettverket ditt for å skaffe deg jobb

En Jobbklubb gjennomføres med 30 timer pr uke i 5 uker.