Integrering og kulturforståelse

Hos VOKS Verdi- og kompetansesenter har vi  språkopplæring og jobbtrening for flyktninger. Opplæringen består av skriving av CV og søknadsbrev kombinert med norskopplæring og arbeidspraksis.

Motivasjon, riktig innstilling og gode holdninger er temaer som står sentralt.

Hovedmålet med denne opplæringen er bedre integrering med kulturforståelse, språkpraksis og arbeidstrening.