Håndverker og kremmer innen kjøttfag/kokk

DalPro Gårdsmat søker håndverker innen kjøttfag/kokk til å foredle øyrikets unike råvarer av hjort og villsau. DalPro AS ønsker å befeste sin posisjon som landets mestvinnende lokalmatprodusent og søker derfor en som «brenner» for faget sitt, og vil være med på å videreutvikle våre produkter.

 

DalPro Gårdsmat er tidligere vinner av NM for kjøttprodukter, flere ganger vinner av det norske måltid, samt en rekke andre utmerkelser. Avdeling DalPro Gårdsmat har eget slakteri for videreforedling av hjort og villsau. Her har vi viltmottak for hjort samt mottak av villsau fra lokale bønder på Hitra og Frøya.

 

Arbeidet består i hovedsak av produksjon av tradisjonell mat som spekemat, farseprodukter og lignende. Vi selger våre produkter på egen gårdsbutikk, til butikkjeder, hotell og restauranter. Slaktere og kjøttskjærere blir leid inn til slaktesesongen på høsten.

 

Krav/ønsker:

–         Glad i mennesker og opptatt av at alle skal oppleve stolthet, mestring og utvikling

–           Fagbrev som kokk, slakter, kjøttskjærer eller pølsemaker, eller annen relevant erfaring er ønskelig

–         Fortrolig med bruk av IKT og erfaring med salg en fordel, men ingen betingelse

–         Positiv til utfordringer, og lyst til være med å videreutvikle en spennende bedrift.

Mulighet for å utvikle nye matprodukter og konsepter

–           Være en viktig brikke i salg og markedsføring av våre produkter, har du

«kremmerånd», er det en fordel.

–           Knytte og videreutvikle gode relasjoner til våre samarbeidspartnere og kunder

 

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 09.08

Nærmere opplysninger fås hos: Avdelingsleder Sverre Johansen, mobil: 958 06 326.  Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes: post@dalpro.no

 

Om DalPro AS

DalPro AS er Hitra og Frøya kommuner sin vekst og attføringsbedrift. Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette
er mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse.

DalPro AS er en vekstbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommuner. Hovedavdelingen ligger i Hammerstaddalen på Hitra. Her har vi spennende arenaer med gård med hjorteoppdrett, villsauhold og vedproduksjon, gårdsmat, sommervedlikehold og småindustri. I tillegg tilbys også arbeid/arbeidsutprøving ved kontor (merkantilt arbeid). DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet.