Publisert

DECODE prosjektets anbefalinger for arbeidsmarkedet innen kulturturisme er publisert

Med støtte fra EUs Erasmus-program sine samarbeidspartnerskap under voksenopplæring, har DECODE som mål å tilby øke kompetansen til alle som jobber innenfor kulturturisme i distriktene.

Vi er glade for å kunngjøre at rapporten DECODE Policy Recommendations er publisert. I sammenheng med vårt prosjekt tjener rapporten det primære formålet med å formulere politiske anbefalinger innenfor kulturturismeutdanning. Funnene i denne rapporten er hentet fra et omfattende spørreskjema utarbeidet av prosjektpartneren SYNTHESIS på Kypros, etter lokale workshops organisert i samarbeidslandene.

Spørreskjemaene ble formidlet av alle prosjektpartnere på tvers av deres land, blant målgruppene:

 • Kulturturismeeksperter i landlige og / eller utkant områder
 • Kulturelle turisme operatører, fagfolk og frivillige
 • Offentlige og private virksomheter innen reiselivssektoren
 • Relaterte kulturelle turisme bedrifter
 • Lokale interessenter
 • Kulturturisme studenter
 • Personer interessert i reiselivsnæringen

Vi vil gjerne takke deltakerne i workshopene som ble gjennomført og respondentene på spørreskjemaene som la til rette for utviklingen av anbefalingene. Innsikten og svarene som er oppnådd, gir verdifull innsikt i å identifisere mangler, gjenkjenne viktige kvaliteter og støttemekanismer som kreves på dette området. Ved å engasjere seg med ulike interessenter er intensjonen å utvikle den typen skreddersydde anbefalinger som adresserer de mangefasetterte utfordringene og mulighetene innen det kulturelle turismelandskapet.

Spesielt gir anbefalingene i DECODE Policy forslag knyttet til identifiserte behov og utfordringer på følgende områder:

 1. Mangel på kompetanseheving og utdanning for kulturturisme.
 2. Forbedre kvaliteter og lærdom.
 3. Styrking av eksisterende støttemekanismer.
 4. Insentiver til digital undervisning.
 5. Fremme kulturturisme utdanning i distriktene.
 6. Adressering av juridiske/regulatoriske barrierer.
 7. Sikre langsiktig implementering av digital undervisning.
 8. Samarbeid for engasjement.
 9. Eliminere hindringer/barrierer .
 10. Kostnadsfordeler for de I bransjen.

DECODE prosjektet sine anbefalinger er spesielt rettet mot beslutningstakere, ledelsen i høyere utdanningsinstitusjoner, turismestyrer og eksperter, turistoperatører og forskere. Alle interesserte parter kan få tilgang til det publiserte dokumentet på prosjektets nettside: https://decode-training.eu/policy-paper/

Generell informasjon

DECODE-prosjektet støtter fire organisasjoner over hele Europa (Østerrike, Kypros, Hellas, Norge) for å se på de rådende trendene og kravene for å styrke ferdighetene og omskoleringen av kulturturisme bransjefolk, fagfolk og frivillige som befinner seg i landlige og / eller økonomisk vanskeligstilte områder i Europa. Initiativet er laget for å imøtekomme kravene til lokalsamfunn og fagfolk som ligger i landlige og / eller økonomisk belastede områder. Dette oppnås gjennom tilveiebringelse av grunnleggende ferdigheter og kompetanser, slik at de effektivt kan fremme sine lokale regioner innen kulturturisme. DECODE-partnerskapet har av denne grunn utviklet en dedikert opplæringsplattform med et kurs som retter seg mot behovene til fagfolk innen kulturturisme.

Finn ut mer om DECODE:

https://decode-training.eu

https://www.facebook.com/decode.training

Publisert

DECODE prosjektet sin konferanse på Larnaca Universitetet på Kypros

Gjennom DECODE prosjektet har partnere fra fire land i Europa kommet sammen i et Erasmus Pluss prosjekt støttet av Europakommisjonen. Fra Norge er to partnere; Dalpro, som også har partner rolle for Veksttorget som er koordinator. Gjennom dette prosjektet har partnere utarbeidet et kurs som er åpent for alle, gratis, og tilbyr opplæring innenfor det å bygge opp, markedsføre og drifte en bedrift som jobber innenfor kulturturisme. Gjennomføring av kurset gir digitale diplomer; badges, etter gjennomføring og krever ingen forkunnskaper. Dette er en unik mulighet for å lære digitale verktøy som kan bidra til bevaring av kultur gjennom den digitale forvandlingen vi ser i samfunnet i dag. Samtidig med mye nyttig læring for utvikling av egen bedrift, også i samarbeid med andre bedrifter og instanser. Prosjektet gir også anbefalinger til tilrettelegging, rettet mot de som jobber opp mot utvikling i distrikter med utdanning og kompetanseheving innenfor kulturturisme.

Ved slutten av prosjektets periode var det en slutt konferanse på et universitet på Kypros, Larnaca som har mye studiemuligheter innenfor reiseliv. Der var alle partnere samlet, og partnere på Kypros, Synthesis var vertskap under besøket på Kypros. De andre partnerne var VAEV fra Østerrike og Akadimos fra Hellas. Under konferansen som samlet over 70 tilhørere ble det presentert av de ulike ansvarlige partnerne om prosjektet og om de ulike modulene i DECODE kurset; produktutvikling, merkevarebygging, sosiale medier og nettverk og samarbeid.

Registrer deg gjerne og utforsk kursplattformen her: https://decode-training.eu

Publisert

Kulturturisme -en klar trend

I dag er kulturturisme et begrep vi ser oftere innenfor reiseliv. Kultur er et hovedprodukt i det internasjonale markedet i dag og en av de største og hurtigst voksende globale markedene. Det er ikke bare i Europa men globalt en klar trend at flere turister velger sin destinasjon ut fra destinasjonens kulturelle tilbud.

Men hva er egentlig kulturturisme? Begrepet er vidt og favner mye. Det innebærer å reise for å oppleve og engasjere seg i kulturarv, tradisjoner, skikker, kunst og livsstil i forskjellige samfunn eller regioner. Det innebærer å utforske historiske steder, museer, kunstgallerier, festivaler, mat, arkitektur og andre aspekter av et samfunns kultur. Kulturell turisme søker å fremme og bevare ulike kulturelle identiteter, samtidig som det bidrar til den økonomiske utviklingen av destinasjonene som besøkes.

I Norge ble det satset på kulturturisme de senere år. Regjeringen opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge, som resulterte i rapporten; «Powered by culture» i 2019. Den foreslår tiltak til å bedre omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Dette ble gjort etter at de så at det var behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt.

Kulturturisme definisjonen favner mye og gir også rom for hverdagslivet. Om man tenker på tider som har vært eller nåtiden er vi omringet av kultur gjennom maten vi spiser, tradisjonene vi holder på, historiene vi vil fortelle og hvordan vi bruker landskapet. Som en liten idemyldring på hva man kan innbefatte i Norge kan nevnes fisketurisme, historiske bygninger, vikingskip, kulturlandskap, lokalmat, seter drift, byggeteknikker, natur, håndverk, tørrfisk, bryggeri, overnatting i trehytter og andre spesielle steder, kunst… For å nevne noe. Den som reiser for å oppleve kultur vil gjerne se det autentiske, det ekte. Det er en søken etter å lære noe, bli inspirert. De vil bli kjent med lokal kulturarv, lære om tradisjoner og teknikker, om historie og det autentiske ved et sted. Kulturturisten legger gjerne igjen mer penger og er mer miljø og bærekrafts bevisste i sine valg. Mat er en vesentlig del for de fleste som reiser og en viktig del av reisen, på et eller annet vis. Gjennom dette bidrar kulturturisme til at lokale tradisjoner blir tatt vare på, det er lettere å opprettholde småsamfunn gjennom at jobber og muligheter bevares i utkanter.

Gjennom DECODE prosjektet har partnere fra fire land i Europa kommet sammen i et Erasmus Pluss prosjekt støttet av europakommisjonen. Prosjektet har utarbeidet et kurs som er åpent for alle og tilbyr opplæring innenfor det å bygge opp, markedsføre og drifte en bedrift som jobber innenfor kulturturisme. Gjennomføring av kurset gir digitale diplomer; badges, etter gjennomføring og krever ingen forkunnskaper. Dette er en unik mulighet for å lære digitale verktøy som kan bidra til bevaring av kultur gjennom den digitale forvandlingen vi ser i samfunnet i dag. Samtidig med mye nyttig læring for utvikling av egen bedrift, også i samarbeid med andre bedrifter og instanser. Prosjektet gir også anbefalinger til tilrettelegging, rettet mot de som jobber opp mot utvikling i distrikter med utdanning og kompetanseheving innenfor kulturturisme.

Se treningsplattformen her: https://decode-training.eu

Publisert

Erasmus+ prosjektet HAPPEY

Vi har det siste året jobbet med et prosjekt, rettet mot ungdommer gjennom Erasmus +. Den engelske arbeidstittelen er  HAPPEY- Heuristic approach to hidden hunger. Denne guideboka med tittelen “Sunn livsstil og bærekraftig mat» er et ungdomsrettet prosjekt hvor vi er tre organisasjoner som har jobbet sammen om å lage en guidebok som handler om sunn livsstil og bærekraftig kosthold. Vi er partnere fra Norge, Island og Luxemburg. Boken retter seg mot unge med ønske om å inspirere til å forstå verdien av mat og ernæring og gir verdifull innsikt, informasjon og tips til bruk i hverdagen. 

Klikk på bildet eller gå inn på denne linken og last ned boken, her er det nyttig informasjon til mange, uansett alder.

Ønsker du å laste den ned på et av de andre språkene besøk denne nettsiden: https://agd.lu/project-happey/

Publisert

DalPro på engelskkurs i Aten

12. juni reiste vi 16 ansatte fra DalPro på en ukes engelskkurs i Aten. Muligheten til dette fikk vi gjennom Erasmus+, der vi søkte om midler til engelskkurs med mål om å styrke flerkulturell kommunikasjon. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.  Vi erfarer at det er en del misforståelser og utfordringer på grunn av vårt flerkulturelle samfunn. Det er en stor fordel om man kan uttrykke seg godt på flere språk i jobbsammenheng i vår butikk på DalPro, på markeder og med kunder og leverandører til vår matproduksjonsavdeling, vaskeriavdeling og gårdsavdeling, men også i det daglige liv utenom jobb. Kommunikasjon er viktig for god inkludering.

Vår lærer i Aten er gresk, men jobber som engelsklærer på en skole i Aten, samt at hun er lærer på ulike engelskkurs for Erasmus+ Greece. Gjennom ulike aktiviteter jobbet vi med utvikling av vokabular, lesing, skriving og ikke minst selvtilliten til å faktisk snakke på engelsk. Gjennom å lytte og snakke lærte vi også om andre lands tradisjoner sammenlignet med norske tradisjoner.

I løpet av kurset har vi også tilegnet oss nye digitale ferdigheter ved å bruke apper til oversettelse, spill, aktiviteter og ikke minst google maps. For flere av de reisende ble det også mye læring i hva man skal pakke for ei uke i varmere temperaturer, ordne seg pass og bestille helsetrygdekort, hva er lov å ha med i håndbagasjen, huske solkrem og vannflaske, lese meny og bestille mat på engelsk.

Selv om store deler av dagen ble brukt på kurs i en kjeller uten vindu…..fikk vi likevel tid til å spise god gresk mat og utforske litt av byen. Vi måtte selvfølgelig besøke Akropolis når vi først var i Aten, og noen benyttet også anledningen til å bade i varmt hav for første gang.

Richard Hammernes, som er ansatt i varig tilrettelagt arbeid som produksjonsarbeider ved DalPro Gårdsmat, syns dette var en kjempebra tur. Han sier at han på kurset fikk snakket mye engelsk både sammen med og foran gruppen. Han sier kurset inneholdt mange spennende aktiviteter og at dette var en fin måte å få praktisert engelsk på. Ellers vil Richard trekke fram den gode maten som et høydepunkt, og selvfølgelig Akropolis, som var litt av en gåtur. Det eneste negative var at dagene gikk altfor fort.

På denne turen var vi 8 jobbveiledere og 8 ansatte i VTA (varig tilrettelagt arbeid) som reiste. Å få reise på en slik tur sammen har gitt oss en opplevelse for livet. Alle har på ulike måter tilegnet seg ny kunnskap, nye erfaringer og opplevelser. Vi har lært mye om oss selv og vi har blitt godt kjent med de vi ikke jobber sammen med til daglig. Det har vært fantastisk å se hvordan alle har tatt vare på hverandre og hvordan alle har tatt hensyn til andres utfordringer og behov.