DalPro hjelper deg å nå målet ditt

Når man opplever å ha en samfunnsnyttig deltagelse i samfunnet gjør det noe med en som menneske. Ved å kjenne på mestring og deltagelse øker selvbildet og det har mange positive ringvirkninger i personens liv, blant annet i form av økt livsglede, bedre helse og bedre økonomi.

 

Gårdsbutikk

Her finner du en rekke leverandører av kortreist kystmat – både fra den grønne og den blå åker.

Åpningstider: Onsdag, fredag og lørdag 10-15

Ureist mat!  Fra DalPro Gårdsmat får du produkter av  hjort og villsau. Dyra er slaktet på DalPro og behandlet på riktig måte for at kjøttet skal ha den aller beste kvalitet.  Vi har også nettbutikk.

Jobb og oppfølging

I Dalpro jobber vi med å bidra til at de gjenoppdager egne styrker og ressurser, slik at de kan fokusere på sine sterke sider og gode kvaliteter i møtet med et arbeidsliv.

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs for bedrifter og privatpersoner.

Det er norskopplæring, kurs i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter), datakurs og industrikurs i samarbeid med kursleverandøren Trollheim AS.

Språkopplæring

Bedrifter på Hitra og Frøya har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. DalPro arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Kompetansepluss kurs. Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsspråk er et prioritert område.

VTA - varig tilrettelagt arbeid

Har du fått innvilget uførestønad eller får innvilget det i nærmeste fremtid, men likevel ønsker å jobbe? Da kan VTA – varig tilrettelagt arbeid- være aktuelt for deg.

Aktiviteter / kalender


Utsatt! Truckførerkurs

Ny dato: Oppstart mandag 1. februar
(4 dager kl. 08.00-16.00 pluss noe kjøring på kveld), DalPro Hitra.


Norskkurs nivå A1-A2

Ny dato: Tirsdag 19. januar kl 17:00, uke 3 – 9, Nordfrøyveien 445, Sistranda.


Norskkurs nivå B1-B2

Torsdag 10. mars kl 17:00, uke 10 – 17, Nordfrøyveien 445, Sistranda.


Norskkurs nivå A1-A2

Torsdag 2. september kl 17:00, uke 35 – 41, Nordfrøyveien 445, Sistranda.


Norskkurs nivå B1-B2

Torsdag 21. oktober kl 17:00, uke 42 – 48, Nordfrøyveien 445, Sistranda.

Aktuelt

Truckførerkurs

Truckførerkurset planlagt i uke 2 er utsatt til uke 5.

Norskkurs

Vi tilbyr 50 timer norskurs på nivåene A1-A2 og B1-B2 gjennom hele året.

Vi har hatt besøk av Trønder TV

Reporter Jens Einar Aune besøker DalPro og intervjuer flere av de ansatte. Her får vi se litt av hverdagen til de som jobber i de forskjellige avdelingene våre.