Årets Vekstbedrift 2016

Begrunnelse:

Dalpro, har tatt i bruk naturgrunnlaget i lokalmiljøet som arena for vekst- og attføringsarbeid.

– Arbeidsoppgavene er svært godt tilpasset den enkeltes muligheter for vekst og utvikling. Samtidig som at bedriften har lykkes på det attføringsfaglige området, har bedriften også lykkes i produksjon, utvikling og markedsføring av kvalitetsmat, sier Victor D. Norman. ASVL