Aktivitet/Småindustri

På DalPro AS har vi en egen aktivitetsavdeling der vi gir et tilrettelagt aktivitetstilbud for personer fra Hitra som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker. Vår avtalepart er Hitra kommune, og det tilbudet vi gir, tar utgangspunkt i Dalpro sine eiendommer, og utformes slik at deltakere opplever det som meningsfullt, og at det tilrettelegges så langt som mulig ut fra individuelle ønsker og behov.

Vår hovedaktivitet er fortsatt produksjon av sengebunner og hagemøbler i småindustriavdelingen. Her har vi også ulike aktiviteter som bl a data, makulering, tegning, maling, reparasjon av sengetøy for vaskeriet, veving, og toving.

Ved å delta i ulike oppgaver får vi variert dagene mest mulig for deltakerne, noe de setter stor pris på. Vi tar de ellers med på turer i nærmiljøet, både på Hitra og Frøya.

Vi ønsker at deltakerne så langt det er mulig skal fungere sammen som gruppe, lære av hverandre og godta forskjellene. Deltakerne er stabile med veldig lite fravær, viser stor arbeidsglede og gjør en veldig god jobb. Det å ha en jobb og gå til, samt være med å produsere produkter av høy kvalitet er veldig viktig for deres selvbilde og bidrar til både økt livskvalitet og anseelse i lokalsamfunnet.

 

Småindustri

I småindustrien produserer vi sengebunner, hagebord, benker, ved, samt diverse treprodukter på bestilling. Vi har også produksjon av bruks- og pyntegjenstander.

Kontakt:
Avdelingsleder/veileder Arve Espeseth (tlf. 98830041) og veileder Ellen Olsen (tlf. 91159766)

For bestilling ta kontakt på: smaaindustri@dalpro.no