Aktivitetsplass

Kommunene har ansvar for at innbyggerne får muligheten til å ha et aktivt liv, delta i samfunnet og tillate mennesker å utnytte sitt menneskelige potensiale så fullt ut som mulig. Vi tenker at å delta i samfunnet gjennom arbeid har mange helsebringende fordeler. I DalPro tilbys derfor arbeidsrettet dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Vi har avtale om 4-6 plasser for Hitra kommune og 1 plass for Frøya kommune.

I tiltaket legger vi vekt på meningsfulle og samfunnsnyttige oppgaver som bidrar til mestring for den enkelte, tilhørighet og arbeidsglede.