AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger arbeidstrening over litt lengre tid for å komme tilbake til ordinært arbeid, og som gjør det mulig å bli trygg på deg selv og hva du kan mestre.

Tiltaket har en varighet på 1 år, som i spesielle tilfeller kan forlenges med ytterligere 1 år.

Arbeidstreningen skjer både internt i våre avdelinger, og eksternt i bedrifter i regionen. Det er NAV som søker deg inn i tiltaket.

Hvordan søker du om plass?

Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en handlingsplan som tar hensyn til dine forutsetninger. Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid. Planen skal godkjennes av NAV.