AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger arbeidstrening over litt lengre tid for å komme tilbake til ordinært arbeid, og som gjør det mulig å bli trygg på deg selv og hva du kan mestre.

Tiltaket har en varighet på 1 år, som i spesielle tilfeller kan forlenges med ytterligere 1 år.

Arbeidstreningen skjer både internt i våre avdelinger, og eksternt i bedrifter i regionen. Det er NAV som søker deg inn i tiltaket.

Hvordan søker du om plass?

Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en handlingsplan som tar hensyn til dine forutsetninger. Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid. Planen skal godkjennes av NAV.

Forberedelse til oppstartsamtale

Før du møter til første samtale med din veileder er det en fordel om du reflekterer rundt din egen situasjon akkurat nå. Til dette har vi et skjema du kan laste ned og fylle ut:

FORBEREDELSE-TIL-OPPSTARTSAMTALE (WORD dokument)
FORBEREDELSE TIL OPPSTARTSAMTALE (pdf)