Publisert

DalPro jobber med verdiskapende tilrettelagt arbeid

Arbeidsinkluderingsbedriften DalPro har tidligere fått utmerkelse som «Arets skaperkraft», en pris som hyller menneskene bak produktene. Menneskene bak produktene er den viktigste kraften DalPro har.

Vi jobber daglig med å bistå våre ansatte med å gjenoppdage egne styrker, ressurser og kvaliteter, slik at de kan bruke dem i møte med arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til mestring, utvikling og selvstendighet, og gir våre ansatte mulighet for å videreutvikle både personlige og jobbrelaterte ferdigheter. Dette gjør vi blant annet gjennom arbeidsarenaer på DalPro, eller i samarbeid med andre bedrifter om det er ønskelig. På DalPro har vi mange ulike og spennende arbeidsoppgaver på både vaskeriet, gårdsmatavdelingen, gårdsmatbutikken, gjenbruksbutikken og driftsavdelingen.

Er du uføretrygdet og ønsker en aktiv hverdag med litt ekstra inntekt, en meningsfylt hverdag med mye godt humør og gode kollegaer?

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og omvisning på DalPro.
Tlf. 916 65 346 I post@dalpro.no