Publisert

DECODE prosjektet sin konferanse på Larnaca Universitetet på Kypros

Gjennom DECODE prosjektet har partnere fra fire land i Europa kommet sammen i et Erasmus Pluss prosjekt støttet av Europakommisjonen. Fra Norge er to partnere; Dalpro, som også har partner rolle for Veksttorget som er koordinator. Gjennom dette prosjektet har partnere utarbeidet et kurs som er åpent for alle, gratis, og tilbyr opplæring innenfor det å bygge opp, markedsføre og drifte en bedrift som jobber innenfor kulturturisme. Gjennomføring av kurset gir digitale diplomer; badges, etter gjennomføring og krever ingen forkunnskaper. Dette er en unik mulighet for å lære digitale verktøy som kan bidra til bevaring av kultur gjennom den digitale forvandlingen vi ser i samfunnet i dag. Samtidig med mye nyttig læring for utvikling av egen bedrift, også i samarbeid med andre bedrifter og instanser. Prosjektet gir også anbefalinger til tilrettelegging, rettet mot de som jobber opp mot utvikling i distrikter med utdanning og kompetanseheving innenfor kulturturisme.

Ved slutten av prosjektets periode var det en slutt konferanse på et universitet på Kypros, Larnaca som har mye studiemuligheter innenfor reiseliv. Der var alle partnere samlet, og partnere på Kypros, Synthesis var vertskap under besøket på Kypros. De andre partnerne var VAEV fra Østerrike og Akadimos fra Hellas. Under konferansen som samlet over 70 tilhørere ble det presentert av de ulike ansvarlige partnerne om prosjektet og om de ulike modulene i DECODE kurset; produktutvikling, merkevarebygging, sosiale medier og nettverk og samarbeid.

Registrer deg gjerne og utforsk kursplattformen her: https://decode-training.eu