Publisert

Kulturturisme -en klar trend

I dag er kulturturisme et begrep vi ser oftere innenfor reiseliv. Kultur er et hovedprodukt i det internasjonale markedet i dag og en av de største og hurtigst voksende globale markedene. Det er ikke bare i Europa men globalt en klar trend at flere turister velger sin destinasjon ut fra destinasjonens kulturelle tilbud.

Men hva er egentlig kulturturisme? Begrepet er vidt og favner mye. Det innebærer å reise for å oppleve og engasjere seg i kulturarv, tradisjoner, skikker, kunst og livsstil i forskjellige samfunn eller regioner. Det innebærer å utforske historiske steder, museer, kunstgallerier, festivaler, mat, arkitektur og andre aspekter av et samfunns kultur. Kulturell turisme søker å fremme og bevare ulike kulturelle identiteter, samtidig som det bidrar til den økonomiske utviklingen av destinasjonene som besøkes.

I Norge ble det satset på kulturturisme de senere år. Regjeringen opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge, som resulterte i rapporten; «Powered by culture» i 2019. Den foreslår tiltak til å bedre omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Dette ble gjort etter at de så at det var behov for økt kompetanse blant aktørene, mer effektiv formidling av kulturprodukter, og synliggjøring av kulturtilbudet som del av et attraktivt reiselivsprodukt.

Kulturturisme definisjonen favner mye og gir også rom for hverdagslivet. Om man tenker på tider som har vært eller nåtiden er vi omringet av kultur gjennom maten vi spiser, tradisjonene vi holder på, historiene vi vil fortelle og hvordan vi bruker landskapet. Som en liten idemyldring på hva man kan innbefatte i Norge kan nevnes fisketurisme, historiske bygninger, vikingskip, kulturlandskap, lokalmat, seter drift, byggeteknikker, natur, håndverk, tørrfisk, bryggeri, overnatting i trehytter og andre spesielle steder, kunst… For å nevne noe. Den som reiser for å oppleve kultur vil gjerne se det autentiske, det ekte. Det er en søken etter å lære noe, bli inspirert. De vil bli kjent med lokal kulturarv, lære om tradisjoner og teknikker, om historie og det autentiske ved et sted. Kulturturisten legger gjerne igjen mer penger og er mer miljø og bærekrafts bevisste i sine valg. Mat er en vesentlig del for de fleste som reiser og en viktig del av reisen, på et eller annet vis. Gjennom dette bidrar kulturturisme til at lokale tradisjoner blir tatt vare på, det er lettere å opprettholde småsamfunn gjennom at jobber og muligheter bevares i utkanter.

Gjennom DECODE prosjektet har partnere fra fire land i Europa kommet sammen i et Erasmus Pluss prosjekt støttet av europakommisjonen. Prosjektet har utarbeidet et kurs som er åpent for alle og tilbyr opplæring innenfor det å bygge opp, markedsføre og drifte en bedrift som jobber innenfor kulturturisme. Gjennomføring av kurset gir digitale diplomer; badges, etter gjennomføring og krever ingen forkunnskaper. Dette er en unik mulighet for å lære digitale verktøy som kan bidra til bevaring av kultur gjennom den digitale forvandlingen vi ser i samfunnet i dag. Samtidig med mye nyttig læring for utvikling av egen bedrift, også i samarbeid med andre bedrifter og instanser. Prosjektet gir også anbefalinger til tilrettelegging, rettet mot de som jobber opp mot utvikling i distrikter med utdanning og kompetanseheving innenfor kulturturisme.

Se treningsplattformen her: https://decode-training.eu