Publisert

DECODE

DECODE: Europeiske trender og behov innen kompetanseheving og kursing av ansatte og frivillige innenfor kulturturisme ute i distriktene.

Kulturturisme vinner terreng mot andre former for turisme i EU. De som oppsøker dette er ute etter opplevelsene, om de finner dem i maten, kunsten eller naturen. Også i Norge er kulturturistene en økende gruppe som både legger igjen mer penger og er her lenger. De er ofte også mer miljøbevisst og vil ha bærekraftige opplevelser.

I distriktene består turismebransjen ofte av små bedrifter som kanskje ikke har den digitale kompetansen de trenger for å kunne utnytte potensialet sitt i en verden som blir mer og mer digital.

DECODE tar her sikte på å fange opp europeiske trender og behov for kompetanseheving og kursing ute hos de som jobber i eller er tilknyttet bransjen.

Målet med det EU-finansierte prosjektet DECODE er å fremme opplæring for alle som jobber innen kultur turisme, med sikte på å redusere kompetanse gapet, og vil gi elevene innovativ opplæring basert på digital teknologi.

Prosjektet vil designe og utvikle et nettbasert kurs, med materiale som kan studeres online eller offline. DECODE sin ressursplattform vil inneholde interaktivt materiale og med et såkalt åpent badge system. Dette er som et digitalt diplom for oppnådde ferdigheter deltakerne får gjennom kursene. Det vil være et bærekraftig og inkluderende rammeverk for faglig utvikling av digital kompetanse. Et spesielt fokus ligger på små og mellomstore bedrifter i samarbeidslandene.

For tiden ser vi etter deltakere som vil utvikle sin bedrift innenfor alle former for kultur turisme som innebefatter naturopplevelser, økoturisme, historiefortellere, matprodusenter, tjenesteleverandører, for å nevne noe.

For mer informasjon, vennligst se hjemmesiden: decode-training.eu

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan du deltar i DECODE-prosjektet, vennligst kontakt:

Sandra Bergsnev, sandra@dalpro.no

Følg denne lenken for å registrere deg for vårt nyhetsbrev med oppdateringer og fremdrift i prosjektet Påmelding nyhetsbrev

DalPro er en del av dette prosjektet sammen med: Veksttorget (NORGE), Institute for Sustainable Education and Development - ISEDE (Tyskland), AKADIMOS- Adult and Youth Learning (Hellas), VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS (Østerrike) og  Synthesis Center for Research and Education Limited (Kypros).